Direkt zum Inhalt
Katholische Betriebsseelsorge
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Betreuerynki
Aalen

RESPEKT 24h Betreuerynki

Treffpunkt für polnische Betreuerinnen in privaten Haushalten

W miejscu spotkań "Betreuerynki" my, Katolickie Duszpasterstwo Pracownicze Wschodniej Wirtembergii (Katholische Betriebsseelsorge Ostwürttemberg), KAB i Faire Mobilität, chcielibyśmy stworzyć miejsce spotkań, w którym polskojęzyczni opiekunowie mogliby się poznać, wymienić pomysłami, nawiązać kontakty i miło spędzić przerwę w pracy.

W razie potrzeby oferujemy poufne i bezpłatne poradnictwo w zakresie prawa pracy i spraw duchowych w języku polskim.

Więcej informacji o miejscu spotkania i o nas można znaleźć na stronie facebuku:

 https://www.facebook.com/Respekt-24h-Betreuerynki-Schw%C3%A4bisch-Gm%C3%BCnd-111188144664605

Kim jesteśmy:

Katolickie Duszpasterstwo Pracownicze Wschodniej Wirtembergii – Katholische Betriebsseelsorge Ostwürttemberg

Przy diecezjach Kościoła Rzymskokatolickiego w Republice Federalnej Niemiec Katolickie Duszpasterstwo Pracownicze oferuje pracownikom oraz osobom bezrobotnym, niezależnie od ich przynależności religijnej czy wyznania, bezpłatne i poufne porady i wsparcie. Opowiadamy się za solidarnością, sprawiedliwością i godnością człowieka.

Katolicki Ruch Robotniczy – KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung)

Katolicki Ruch Robotniczy opowiada się za kształtowaniem sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie mają możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Reprezentuje on interesy pracowników, kobiet i rodzin, a także osób starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.

Faire Mobilität

W ramach sieci doradczej Faire Mobilität oferujemy bezpłatne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 11 niemieckich miast osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną w zakresie niemieckiego prawa pracy oraz prawa społecznego skierowane do mobilnych zatrudnionych wszystkich branż.

Um die 600.000 ostereuropäische Betreuer*innen leben und arbeiten in deutschen Haushalten. Sie betreuen und pflegen die Seniorinnen und Senioren oft 24h, sieben Tage die Woche. Kaum Pausen, ständige Bereitschaft, keine freien Tage und das Leben in einem fremden Land, isoliert und ohne gute Sprachkenntnisse wirken sich sehr belastend aus. 

Als Betriebsseelsorger*innen wollen wir gemeinsam mit der KAB und Faire Mobilität einen Ort bieten, an dem sich die Frauen treffen, kennenlernen und austauschen können. Wir möchten ihnen die Chance geben sich auszusprechen, zu vernetzen, ihre Sprachkenntnisse aufzubessern, sich seelsorglich und arbeitsrechtlich beraten zu lassen und sich eine Pause zu gönnen um Atem zu holen. 

Zugehörige Termine

MARIA HILF

"Maria hilf" Gastspiel des Theater chawwerusch, Herxheim. Ein Stück über drei Frauen: die pflegebedürftige Mutter, die alleinerziehende, berufstätige…

-

Zugehörige Arbeitsfelder

Beratung

Die Betriebsseelsorge berät bei Konflikten rund um den Arbeitsplatz

Faire Mobilität

Faire Mobilität begleitet WanderarbeiterInnen aus Osteuropa in arbeitsrechtlichen Fragen